specialista na vytápění

Solární energie

Ze slunce dopadá na zem asi 1500x více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. Sluneční záření dopadá na celou plochu naší republiky a lze jej velmi dobře využít např. k solárnímu ohřevu vody za pomoci solárních systémů.

Tento způsob je mapa slun svitu crnaprosto čistý a ekologický

Z energetického rozložení slunečního svitu, kdy 70% připadá na duben-září a 30% říjen-březen vyplývají možnosti, jak využít solární energii a při dobré účinnosti solárního systému získat i poměrně velký výkon.