specialista na vytápění

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla mohou získávat z různého prostředí energii, kterou posléze zásobují Váš rodinný dům teplem či teplou vodou. Je to levné, efektivní a ekologické vytápění, které je vhodné pro:

  • vytápění místností
  • přípravu teplé užitkové vody
  • ohřev vody v bazénech

Konstrukce tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domů je spolehlivá, vyzrálá a osvědčená již dlouhou řadu let.